En ny og langsigtet afgrøde vinder indpas på de danske marker og den kan endda suppleres med græssende får eller fjerkræ.

Flere og flere landmænd investerer i solceller, da det er lig med stabil indtægt og afkast.
Især de såkaldte markanlæg er blevet en populær afgrøde, der kan sikre en stabil indtægt i mange år frem. Elpriserne har stort set altid været støt stigende og dermed ser investeringsperspektivet for solceller som afgrøde ud til at være god.
Markanlæg betragtes af landmændene som en langsigtet afgrøde og kan være alt fra en simpel 30-årig lejeaftale af jorden, med et energiselskab, til en nøglefærdig løsning med en medfølgende energiaftale.

Men landmændene kan også investere i deres eget solcelleanlæg, enten på tagarealer eller et mindre markanlæg tæt på gården.
Denne type løsning kan give helt op til 12-15 % i årligt afkast og en tilbagebetalingstid helt ned til 10 år, så der ligger en stabil indtægt og venter forude for denne type investering.
Bedst ser det dog ud for landmænd med avlsproduktion, hvor strømforbruget ofte er meget højt og i nogle tilfælde koncentrerer sig om dagen. Her er der typisk tale om solcelleanlæg, der er tilpasset i forhold til landmandens elforbrug i størrelse og eventuelt batterilager.

En svineavler vil eksempelvis kunne få sin investering tjent ind på under 10 år, og med et indtjeningperspektiv på 25-30+ år, gør det solcelleanlægget til en af de bedste investeringer en avls-landmand kan lave.

Better solar nordic leverer løsninger til avlslandbrug og har netop fintunet investeringsafkast og -beregningsmodeller til denne type projekter. se mere her